nederlands

INFO


Belangrijk bij overname statistieken

Overname van de statistieken van deze site is zonder meer toegestaan mits de bron 'www.fcgstats.nl' wordt vermeld! Overname van de FCG Stats grafieken is toegestaan mits deze in originele staat, dus inclusief de bronvermelding, worden aangeboden. Al deze voorwaarden zijn van toepassing voor zowel privé- als commercieel gebruik (bijvoorbeeld landelijke of regionale media) Een melding bij gebruik wordt op prijs gesteld.

Disclaimer

Alle gegevens zijn met zorg samengesteld en uit betrouwbare bron afkomstig Ondanks de zorg en aandacht bij het opstellen en onderhouden van de website van fcgstats.nl is het mogelijk dat bepaalde informatie die u terug vindt op deze website onvolledig of onjuist blijkt te zijn.Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om fcgstats.nl te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website verkregen is.

Ontwikkeling

Eind 2003 is de basis gelegd voor deze website. Hierbij werd gebruikt gemaakt van de destijds beschikbare statistieken van de officiële FC Groningen website. Na een restyle in vorm en functionaliteit werd begin 2005 door FC Groningen contact gelegd voor een eventuele samenwerking. Sinds die tijd hebben FCG Stats en FC Groningen een uniek samenwerkingsverband Hierdoor zijn alle statistieken van officiële wedstrijden van FC Groningen openbaar en interactief beschikbaar. De FC is daarmee uniek in Nederland.

Inmiddels is een plan van aanpak gemaakt en zullen van alle officiële wedstrijden van FC Groningen naast de al aanwezige informatie zoals uitslagen, doelpuntenmakers, speeldata en scheidsrechters, ook informatiezoals trainers, ruststanden, opstellingen, wisselminuten, speelminuten, assists, gele & rode kaarten en strafschoppen worden toegevoegd. Voor deze informatie wordt tot 1996 voornamelijk geput uit het uitgebreide en volledige archief van Gerard Kuilman, dat eerder werd aangeschaft en in het verleden aan de basis lag van het 25-jarig jubileumboek van FC Groningen dat in 1996 werd uitgegeven.

Redactie